BODZIEC

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BODZIEC

zmiana stanu w środowisku zewnętrznym lub we wnętrzu ciała, która wywołuje pobudzenie. Najmniejszy bodziec powodujący reakcję to tzw. bodziec progowy.
Zobacz również, zioła BODZIEC:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.