BMI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BMI

(skrót z ang. Body mass index), wskaźnik masy ciała; wskaźnik określający stopień otyłości i wykazujący najlepszą korelację z zawartością tłuszczów w organizmie. BMI = masa ciała [kg]/(wzrost[m])2. Wartość BMI mniejsza niż 25 uważana jest za normę, wartość 25-30 za nadwagę, większa od 30 za otyłość.
Zobacz również, zioła BMI:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.