BLUMBERGA OBJAW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BLUMBERGA OBJAW

w trakcie ucisku powłok brzucha szybkie oderwanie dłoni i przerwanie ucisku powoduje nagły ból. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów klinicznych zapalenia otrzewnej w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.