BLOUNTA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BLOUNTA CHOROBA

piszczel szpotawa; jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli - szpotawe, łukowate ustawienie wygięcia kończyn dolnych u małych dzieci jest powszechne i zwykle stan ten powraca do normy do 18 m.ż. Jeżeli stan taki utrzymuje się lub pogłębia, to należy podejrzewać Ch.B. Wada ta, w postaci dziecięcej występująca obustronnie, jest skutkiem zaburzenia wzrostu i mineralizacji bliższej nasady piszczeli. Wczesne rozpoznanie choroby jest trudne, ponieważ zdjęcie rtg może nie wykazać zmian. Należy wykluczyć krzywicę. Często potrzebna jest operacja chirurgiczna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.