BŁONY PŁODOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BŁONY PŁODOWE

błony wytwarzane przez zarodek ciężarnych samic ssaków. Służą ochronie zarodka, a jednocześnie pośredniczą w jego podstawowych funkcjach życiowych. W skład błon płodowych wchodzą: kosmówka, owodnia i omocznia. Kosmówka - tzw. błona zewnętrzna, powierzchnia jej pokryta jest tzw. kosmkami. W miarę rozwoju ciąży w kosmkach wykształca się układ naczyniowy umożliwiający wymianę substancji odżywczych i gazowych między matką a płodem i wydalanie produktów przemiany materii płodu. Z kosmówki w miarę rozwoju powstaje łożysko. Owodnia (amnion) - wewnętrzna błona jaja płodowego. Komórki wewnętrznej warstwy owodni mają właściwości wydzielnicze, dzięki czemu w owodni gromadzi się płyn owodniowy - wody płodowe. Płyn owodniowy spełnia funkcje ochronne i odżywcze w stosunku do płodu. Omocznia - narząd szczątkowy, zanika we wczesnym okresie ciąży. Jej pozostałość wchodzi w skład sznura pępowinowego płodu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.