BŁONNIK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BŁONNIK

substancje wytwarzane przez błonę komórkową roślin, nierozpuszczalne lub pęczniejące w wodzie. Wśród różnych substancji określanych jako błonnik (celuloza, lignina, żywice, gumy), najpospolitsza jest celuloza. Celuloza należy do węglowodanów, tj. do najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi związków organicznych. Ponad 50% węgla występującego w roślinach zawarte jest w celulozie, jest ona również głównym składnikiem wzmacniającym ścianę komórkową komórki roślinnej. Nie rozpuszcza się w popularnych rozpuszczalnikach. Jest polisacharydem tworzącym długie, proste łańcuchy składające się z połączonych cząsteczek glukozy. Ludzie, podobnie jak większość zwierząt, nie mają enzymu (hydrolazy), który umożliwiałby trawienie celulozy, nie może ona więc służyć jako substancja odżywcza. Jest to jednak niezbędny element naszego pożywienia, ułatwiający właściwe funkcjonowanie naszego organizmu. Pokarm, pęczniejąc w jelitach, zwiększa swą objętość, co powoduje regularne wypróżnienia i chroni jelita przed niektórymi zmianami chorobowymi (np. uchyłkowatość jelit). Istnieją mikroorganizmy, które potrafią rozszczepiać celulozę na cząsteczki beta - glukozy. Bakterie takie żyją w przewodzie pokarmowym krów i owiec. Dzięki temu te roślinożerne zwierzęta mogą wykorzystać celulozę zawartą w ich pożywieniu. Proces ten zachodzi w ograniczonym stopniu również w jelicie grubym człowieka.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.