BLOKADA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BLOKADA

w anestezjologii oznacza znieczulenie miejscowe uzyskiwane poprzez wstrzyknięcie odpowiedniego środka znieczulającego w splot nerwowy lub sam nerw. Wyłączenie bólowe, po wstrzyknięciu wybranego splotu nerwowego, pozwala np. na wykonywanie długotrwałego zabiegu operacyjnego bez konieczności ogólnego znieczulenia chorego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.