BLOK SERCA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BLOK SERCA

zaburzenie przewodnictwa bodźców w mięśniu sercowym; istnieją trzy stopnie ciężkości bloku serca: blok I-go stopnia - prawidłowo zapoczątkowany bodziec w węźle zatokowo-przedsionkowym z opóźnieniem rozprzestrzenia się w mięśniu komór; blok 11-go stopnia - okresowe zaburzenie rozprzestrzeniania się bodźca w węźle przedsionkowo-komorowym lub pęczku Hisa (3 odmiany bloku odnóg); blok III-go stopnia - żadne z prawidłowych pobudzeń przedsionków nie przechodzi do komór. Blok odnóg charakteryzuje się występowaniem zaburzeń przewodzenia bodźca w sercu poniżej przegrody międzykomorowej. Zakłócenie przewodzenia może dotyczyć prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa, co powoduje opóźnienie depolaryzacji pewnej części mięśnia komór. Jednoczesny blok obu odnóg pęczka Hisa wywołuje blok całkowity (blok III-go stopnia). Rozpoznanie oparte jest na badaniu elektrokardiograficznym i metodzie Holtera. Blok serca Wenckebacha - periodyka Wenckebacha, to odmiana bloku przedsionkowo-komorowego warunkującego powstanie zaburzeń rytmu serca (niemiarowości). Dochodzi do stopniowego wydłużania się odcinka PR elektrokardiogramu, a w końcu do wypadnięcia całego zespołu RS - brak jednego uderzenia. Rzadko prowadzi do objawów klinicznych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.