BLOK OPERACYJNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BLOK OPERACYJNY

część szpitala zawierająca sale operacyjne oraz szereg pomieszczeń służących bezpośredniemu przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego. Nowoczesne, klimatyzowane sale operacyjne z laminarnym przepływem powietrza, przestrzeganie zasad antyseptyki, wyjaławianie wszystkich form drobnoustrojów w określonym środowisku, materiale, na sprzętach i innych przedmiotach znajdujących się na bloku operacyjnym, pozwala na wykonywanie zabiegów operacyjnych w warunkach aseptycznych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.