BLEKOT POSPOLITY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BLEKOT POSPOLITY

(Aethusa cynapium), psia pietruszka, szaleń ogrodowy; roczna roślina zielona, w Polsce pospolity chwast. Liście blekotu przypominają liście pietruszki (możliwość pomyłki). Ziele i owoce rośliny są silnie trujące, zatrucie charakteryzuje się bolesnymi skurczami żołądka, biegunką, wymiotami, czarno-niebieskim zabarwieniem skóry.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.