BIZMUT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIZMUT

(Bi, bismutum); pierwiastek chemiczny z grupy azotowców o liczbie atomowej 83. Sole bizmutu stosowane były dawniej szeroko w leczeniu syfilisu, azotany i węglany zobojętniają kwas solny i stosowane są w nieżytach żołądkowo-jelitowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.