BITOTA PLAMKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BITOTA PLAMKI

powierzchniowe, piankowate pasma złożone z wydzielin i pozostałości nabłonkowych pojawiające się na powierzchni spojówki u chorych (najczęściej u małych dzieci) z zaawansowanym niedoborem witaminy A. Przyczyną bezpośrednią jest brak łez spłukujących zanieczyszczenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.