BISFOSFONIANY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BISFOSFONIANY

grupa leków szeroko stosowana w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. Mechanizm działania tych leków nie jest dokładnie poznany, wiadomo, że hamują proces resorpcji tkanki kostnej przez osteoklasty. Podawane łącznie z preparatami wapnia zwiększają gęstość kości w trzonach kręgów, przyczyniają się do zmniejszenia liczby złamań kości na tle osteoporozy. Preparaty te (np. Fosamax, Ostedron) należy stosować ściśle wg wskazówek lekarza.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.