BISEKSUALIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BISEKSUALIZM

(lac. bis - dwa razy, sexualisptciowy) określenie oznaczające zaburzoną identyfikację i rolę płciową charakteryzującą się podejmowaniem zachowań seksualnych w stosunku do przedstawicieli obu płci. Termin został wprowadzony ok. 1809r. przez botaników i początkowo odnosił się wyłącznie do roślin. Jako określenie orientacji seksualnej zaczął funkcjonować prawdopodobnie dopiero w XX wieku. Osoba bisekualna utrzymuje kontakty seksualne z obu płciami jednak nie musi oznaczać równego zainteresowania oboma płciami. Zdarza się, że zawsze lub przez jakiś czas biseksualista odczuwa silniejszy pociąg do konkretnej płci. Oznacza to, że może tworzyć związek monogamiczny (raz homoseksualny raz heteroseksualny). Uważa się, że do okresu dojrzewania biseksualizm jest zjawiskiem fizjologicznym. Według Freuda biseksualizm cechuje każdego człowieka, zainteresowania heteroseksualne determinują dopiero sposób wychowania, kultura.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.