BIOTYP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOTYP

zespół osobników o takim samym genotypie, czyli takich samych właściwościach dziedzicznych. Osobniki o tym samym bioty-pie mają te same cechy morfologiczne np. wygląd zewnętrzny, różnią się jednak w swoich zachowaniach w zależności od różnych czynników środowiskowych.
Zobacz również, zioła BIOTYP:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.