BIOTRANSFORMACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOTRANSFORMACJA

w farmakologii oznacza proces, jakiemu ulega większość leków w ustroju. B. prowadzi do przekształcenia związków lipofilnych i apolarnych w związki hydrofilne i polarne to jest w takie, które mogą być wydalone przez nerki. B. przebiega przede wszystkim w wątrobie i prowadzi do utrat)' aktywności farmakologicznej leku. Szereg czynników może wpływać na szybkość B., szczególnie obecność inhibitorów lub indukorów enzymatycznych, które hamują bądź wzmagają proces biotransformacji. Przewlekłe stosowanie niektórych leków np. p. zapalnych, p. bólowych może powodować podwyższenie progu tolerancji na leki konieczność stosowania wyższych dawek preparatu. Zjawisko wzmagania własnego metabolizmu określane jest mianem samoindukcji.Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.