BIOTERRORYZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOTERRORYZM

zagrożenie terroryzmem z użyciem czynników biologicznych wykorzystywanych przez grupy przestępcze. Obiektami ataku mogą być skupiska ludzi w centrach handlowych, metrze, niekiedy systemy klimatyzacyjne. W niektórych przypadkach dochodzi do niszczenia upraw i zwierząt hodowlanych (agroterroryzm). Broń biologiczna jest zaliczana do broni masowego rażenia. Wykorzystuje się szereg mikroorganizmów chorobotwórczych bakterie, wirusy a także toksyny. Bakterie używane jako broń biologiczna to: wąglik, dżuma, bruceloza, tularemia, tężec, Escherichia coli, Legionella pneumophila. Wśród wirusów to: przede wszystkim wywołujące gorączkę krwotoczną tzw. filiowirusy (np. wirus Ebola) oraz arena-wirusy. Toksyny używane jako broń biologiczna to: jad kiełbasiany, enterotoksyna gronkowcowa, toksyna tężcowa. Skuteczna broń biologiczna charakteryzuje się szybkim, bardzo łatwym i tanim przygotowaniem mikroorganizmów, wysoką ich zjadliwością i dużą wytrzymałością na czynniki środowiskowe. Rozprzestrzenianie drobnoustrojów uzyskuje się poprzez aerozole. Okres wylęgania choroby jest krótki, wysoka jest zaraźliwość i śmiertelność. Niekiedy dochodzi do skażenia żywności, wody i gleby. Wykrycie źródła zakażenia i rodzaju drobnoustroju jest trudne, co wywołuje panikę wśród ludności. Drobnoustroje stosowane jako broń biologiczna często modyfikowane są genetycznie i przez to oporne na znane antybiotyki. Wrotami zakażenia są zwykle drogi oddechowe i powłoki skórne. Poszukuje się wciąż nowych sposobów wykrywania i zwalczania mikroorganizmów i substancji toksycznych, w celu ograniczenia skutków ataku biologicznego. Obecnie 140 państw jest sygnatariuszami międzynarodowej konwencji o zakazie używania broni biologicznej.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.