BIOTECHNOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOTECHNOLOGIA

nauka wykorzystują praktycznie, na skalę przemysłową, metody mikrobiologiczne, biochemiczne, techniki genetyczne. Głównym celem biotechnologii jest uzyskiwanie nowych właściwości u poznanych już komórek, co doprowadziło do produkcji nowych antybiotyków, wdrożenia terapii genowej w leczeniu niektórych grup nowotworów.




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.