BIOSYNTEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOSYNTEZA

proces tworzenia lub przebudowy związków wchodzących w skład żywego organizmu. Reakcje biosyntezy wymagają udziału ATP i dostarczania energii. Każda komórka syntetyzuje swój własny zestaw molekuł katalizowany przez odpowiedni enzym. Podstawowym procesem w komórce jest biosynteza białka na podstawie indywidualnego kodu genetycznego. Jest to proces łączenia aminokwasów, pod wpływem enzymów, w ściśle określone sekwencje. Produkcja niektórych antybiotyków oparta jest na biosyntezie pewnych istotnych składników, która dokonywana jest przez drobnoustroje.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.