BIORCA UNIWERSALNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIORCA UNIWERSALNY

określenie stosowane w transfuzjologii. W przypadku osobnika z grupą krwi AB, w organizmie którego nie ma i przeciwciał, tj. przeciwciał skierowanych przeciw antygenom. W Polsce częstość występowania osób z grupą krwi AB to około 8%. W nagłych przypadkach, zagrażających życiu może posiadaczowi tej grupy krwi być przetoczona krew innej grupy-grupy A, B lub O. Jest to jednak stosowane wyjątkowo, podstawową bowiem zasadą w krwiolecznictwie jest przetaczanie krwi równoimiennej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.