BIOLOGICZNA SKUTECZNOŚĆ WZGLĘDNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOLOGICZNA SKUTECZNOŚĆ WZGLĘDNA

wartość tego wskaźnika określa się porównując skutek biologiczny wywołany przez pewną dawkę danego rodzaju promieniowania, ze skutkiem biologicznym wywołanym przez tę samą dawkę promieniowania X lub Y.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.