BIOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOLOGIA

nauka o życiu, jego ogólnych przejawach i właściwościach. Zajmuje się organizmami żywymi, ich rozwojem osobniczym i rodowym. Termin biologia wprowadził Jean-Baptiste de Lamarck (właściwie: Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet) (1744-1829), określił, że jej zadaniem jest badanie właściwości zarówno roślin (botanika), jaki zwierząt (zoologia) i ludzi. Rozwój nauk biologicznych obserwowany jest szczególnie w kierunkach biologii molekularnej, ekologii, ewolucjonizmie cząsteczki. Dziedzina ta wykorzystuje osiągnięcia biofizyki, biochemii i genetyki. Przykładem zainteresowań B.M. mogą być zasady przekazywania informacji genetycznych między poszczególnymi komórkami.

Zobacz również, zioła BIOLOGIA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.