BIOKLIMATOLOGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOKLIMATOLOGIA

nauka o wpływie klimatu na procesy życiowe organizmów i ich rozmieszczeniem na kuli ziemskiej. Bioklimatologia określa także możliwości aklimatyzacji człowieka do zmieniających się warunków otoczenia (klimatofizjologia) oraz bada możliwości wykorzystywania czynników klimatycznych do celów leczniczych i profilaktycznych. Dla celów leczniczych wykorzystywane jest np. działanie klimatu nadmorskiego w chorobach dróg oddechowych, tarczycy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.