BIOHELMINTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOHELMINTY

pasożyty, których forma inwazyjna dostaje się do żywiciela ostatecznego poprzez zjadanie innego organizmu, przez żywicieli pośrednich, lub przenosicieli. Do biohelmintów należą: robaki płaskie (np. tasiemce), robaki obłe (np. glisty).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.