BIOGEOCHEMICZNE CYKLE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOGEOCHEMICZNE CYKLE

BIOGEOCHEMICZNE CYKLE krążenie każdego składnika pomiędzy komórkami i tkankami organizmów a ich nieożywionym środowiskiem. Substancje wykorzystywane przez organizmy żywe nie giną w przyrodzie, choć mogą przez jakiś czas być niedostępne, gdy trafią w miejsce dla nich niedostępne (np. woda w lodach Arktyki). Najczęściej jednak są dostępne dla innych organizmów danego lub innych ekosystemów. Każdy C.B. można opisać według jednego z czterech podstawowych schematów: węgla, azotu, fosforu i wody.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.