BIOFEEDBACK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOFEEDBACK

(ang. biologiczne sprzężenie zwrotne); zjawisko wykorzystywane w psychoterapii. Termin feedback wprowadzony został przez Wienera, odnosił się początkowo do nauk technicznych. W naukach medycznych zastosował go w połowie lat pięćdziesiątych J. Kamiy, który badał sposoby kontrolowania przez człowieka jego własnej aktywności mózgowej. Zjawisko biologicznego sprzężenia zwrotnego polegać ma tak intensywnej koncentracji własnej nad pracą narządów np. rytmem bicia własnego serca, wyobrażeniem sobie zmiany w ich działaniu, że doprowadza to do zmiany niektórych czynności wegetatywnych. Terapie z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego są szczególnie użyteczne w rozładowywaniu stresu, także w leczeniu migren, niektórych chorób serca, nadciśnienia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.