BIODRO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIODRO

okolica ciała, która obejmuje boczną część miednicy i górną zewnętrzną część uda. Główną część biodra stanowi staw biodrowy. Jest to staw kulisty panewkowy o dużym zakresie ruchów. Panewkę stawu tworzą kości miednicy, a głowę stanowi część bliższej nasady kości udowej. Mocne więzadła i torebka stawowa stabilizują biodro, stąd urazy tej okolicy są stosunkowo rzadkie, ale obarczone dużą ilością powikłań. Staw biodrowy często ulega zmianom zwyrodnieniowym powodując znaczne ograniczenie sprawności chorego i duże dolegliwości bólowe. Choroba ta stanowi najczęstsze wskazanie do alloplastyki stawu biodrowego.
Zmiany kąta między szyjka, a trzonem kości udowej powodują wady stawu biodrowego określane jako biodro koślawe (kąt zwiększony) lub szpotawe (kąt zmniejszony), które często powodują dolegliwości bólowe i wymagają leczenia operacyjnego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.