BIOCHEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIOCHEMIA

chemia fizjologiczna; nauka o reakcjach chemicznych przebiegających w komórkach. Można ją nazwać, zatem nauką dotyczącą chemicznych podstaw życia. Zadaniem biochemii jest wyjaśnienie procesów chemicznych zachodzących w żywych komórkach. Znajomość biochemii jest istotna dla wszystkich nauk przyrodniczych. Prawidłowe procesy biochemiczne są, bowiem podstawą zdrowia, ich zaburzenie powoduje objawy chorobowe. Każda choroba ma podłoże biochemiczne, a biochemia pomaga w diagnozowaniu, prognozowaniu i leczeniu.




Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.