BILIWERDYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BILIWERDYNA

produkt powstający w trakcie rozpadu hemoglobiny. Z biliwerdyny powstaje bilirubina. Zaburzenie tej przemiany w jelitach (np. przy braku w świetle jelit drobnoustrojów po antybiotykoterapii) powoduje, przy kontakcie z powietrzem, zielone zabarwienie stolca.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.