BILIRUBINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BILIRUBINA

barwnik żółciowy; powstaje w wyniku przemiany hemu, głównego składnika hemoglobiny znajdującego się w krwinkach czerwonych. W ciągu doby powstaje 218mg bilirubiny. Wolna bilirubina we krwi wiąże się z białkiem i przechodzi do komórki wątrobowej (hepatocyta). Nie może być ona wydalana do żółci ani moczu. Bilirubina związana - sprzężona głównie z kwasem glukuronowym, staje się rozpuszczalna w wodzie. Ta bilirubina wydalana jest do żółci i moczu. Bilirubina związana ulega przemianie w jelitach, pod wpływem enzymów i bakterii jelitowych w urobilinogen, a następnie w barwnik urobilinę. Wzrost poziomu bilirubiny związanej w surowicy krwi powoduje żółtaczkę. Prawidłowy poziom bilirubiny całkowitej w ustroju wynosi do 1 mg.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.