BILANS POTASOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BILANS POTASOWY

potas jest kationem śród komórkowym, stosunek stężeń potasu w płynie pozakomórkowym i śród komórkowym wpływa na stopień polaryzacji błony komórkowej. Na przemieszczanie jonów potasu pomiędzy przestrzeniami śród komórkową i pozakomórkową wpływa przede wszystkim insulina (w obecności insuliny potas przechodzi do wnętrza komórki), pH krwi, pobudzenie współczulnego układu nerwowego. Dobowa ilość pobieranego z pokarmem potasu to: 40-150 mEq. Około 10% pobieranego K jest wydalane z kałem(wartość stała) i z moczem (ilość wydalana regulowana jest przez nerki)
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.