BILANS AZOTOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BILANS AZOTOWY

różnica pomiędzy ilością azotu pobieranego z pożywienia a ilością wydalaną w moczu i kale. U osób zdrowych bilans uzależniony jest od podaży azotu, wpływu hormonów, takich jak: androgeny, estrogeny, insulina, kortyzol, tyroksyna, progesteron. Na poziom bilansu wpływają stany gorączkowe, choroby przewlekłe oraz stres. Dla zachowania bilansu białkowego konieczne jest dostarczanie organizmowi około 1 g/1 kg masy ciała/na dobę białka. Warunkuje to odnawianie zużytych tkanek, wytwarzanie enzymów i hormonów peptydowych. W przypadku ujemnego bilansu obserwuje się utratę wagi ciała oraz obrzęki. Przewlekłe niedobory biakowe powodują uszkodzenie wątroby, prowadząc do jej marskości i martwicy.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.