BIGUANIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIGUANIDY

syntetyczne związki obniżające stężenie cukru we krwi. Leki te opóźniają wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego i dlatego wyrównują po posiłkowy wzrost glikemii. Preparaty doustne zawierające biguanid (metformina) stosowane są szczególnie u osób chorych na cukrzycę z jednoczesną otyłością, ponieważ zmniejszają łaknienie i obniżają stężenie trójglicerydów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.