BIERNACKIEGO ODCZYN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIERNACKIEGO ODCZYN

OB, ocena szybkości opadania krwinek czerwonych. Zjawisko polega na rulonizacji krwinek czerwonych, co powoduje ich dużą masę cząsteczkową i wpływa na przyśpieszenie ich opadania. Na zwiększoną szybkość opadania (wysokie OB) wpływają też: liczba i rozmiar krwinek czerwonych, ich objętość, lepkość osocza i pH krwi. Przyspieszenie OB spostrzega się w przebiegu procesów zapalnych, martwiczych, nowotworowych. Prawdopodobieństwo błędu jest jednak bardzo duże. Normy OB - dla kobiet: 10 mm/godz., dla mężczyzn: 8 mm/godz.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.