BIED RZYGA TARCZOWATA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BIED RZYGA TARCZOWATA

(Podophylium peltatum), stopkowiec tarczowaty; bylina, uprawiana w wielu krajach, rzadko w Polsce. Owocem tej cieniolubnej rośliny jest czerwona jagoda. W lecznictwie znajduje zastosowanie żywica otrzymywana z kłącza rośliny podoflina. Używana jest ona w dermatologii jako preparat usuwający kłykciny kończyste i niektóre brodawki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.