BICEPS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BICEPS

(musculus biceps brachu), mięsień dwugłowy ramienia; podłużny, mięsień rozpięty między łopatką a kością promieniową, należący do grupy mięśni przednich ramienia. Biceps działa na staw ramienny i staw łokciowy. W stawie ramiennym biceps podnosi ramię do przodu, dodatkowo głowa długa odwodzi ramię i obraca do wewnątrz, a głowa krótka przywodzi ramię. W stawie łokciowym mięsień dwugłowy ramienia jest zginaczem oraz najsilniejszym mięśniem odpowiedzialnym za odwracanie przedramienia i ręki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.