Białaczka

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Białaczka

Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, wezlach chlonnych) Wystepuje czesciej u meżczyzn niz u kkobiet.

Zmienione leukocyty powstają z komórek macierzystych w wyniku tzw. transformacji białaczkowej. Dochodzi do trw środki chemiczne, zanieczyszczenie środowiska, zakażenia. Czynniki te ułatwiają transformację białaczkałych zmian cytokinetycznych, metabolicznych i antygenowych. Ich przyczyną może być kilka współdziałających ze sobą czynników, np. retrowirusy, predyspozycje osobnicze (geny), czynniki zewnętrzne np. promieniowanie jonizujące,ową lub osłabiają układ immunologiczny.

Podstawowe podziały białaczek to podział zależnie odszybkości rozwoju na białaczki ostre

Objawy:

* nienaturalne osłabienie, ospałość i bladość,
* długotrwała infekcja z następującymi po sobie zapaleniami gardła, ucha, oskrzeli czy płuc, pomimo stosowania antybiotyków,
* gorączka niewiadomego pochodzenia,
* siniaki lub ciemnoczerwone wybroczyny, pojawiające się bez wyraźnych przyczyn,
* częste krwawienia z nosa,
* krwawienia dziąseł przy myciu zębów,
* utykanie albo niechęć do wstawania lub chodzenia z powodu bólu stawów i mięśni,
* powiększone węzły chłonne na karku, pod pachami i w pachwinach,
* skrócenie oddechu,
* bolesność uciskowa brzucha i płyn w jamie brzusznej
i przewlekłe oraz ze względu na punkt wyjścia albo ze szpiku albo z
tkanki limfoidalnej (część układu krwiotwórczego odpowiedzialna za
odporność). Oznacza to, że główne rodzaje białaczek to ostre szpikowe i
limfoidalne oraz przewlekłe szpikowe i limfoidalne. Obecnie białaczkę
określa się na podstawie dokładnej zmiany genetycznej, która znajduje
się u jej podłoża u konkretnego chorego. Z wyjątkiem przewlekłej
białaczki szpikowej, która jest jednorodnym rodzajem schorzenia
spowodowanym przez jeden rodzaj mutacji wszystkie pozostałe stanowią
grupy wielu zbliżonych, ale różnych chorób, czyli chorób spowodowanych
przez różne mutacje dające podobne skutki.
Dokładne poznanie mutacji, która spowodowała chorobę skutkuje różnym
leczeniem.

Leczenie przewlekłych białaczek polega w
większości na podawaniu leków doustnych i zwykle jest przewlekłe. W
przewlekłej białaczce szpikowej jest to imatinib, który jest
inhibitorem produktu genu, którego mutacja spowodowała tę białaczkę, a
w przewlekłej białaczce limfocytowej jest chlorambucyl lub fludarabina,
względnie podawana dożylnie kladrybina. Umożliwia to wieloletnie
przeżycie. U części chorych rozwija się oporność na to leczenie i wtedy
stosuje się inne leki, w tym w przewlekłej białaczce szpikowej
dasatinib, a przewlekłej białaczce limfocytowej przeciwciała
monoklinalne np. alemtuzumab. Chorzy w młodszym wieku i z bardziej
agresywnymi postaciami przewlekłych białaczek są też poddawani
przeszczepieniu zdrowych komórek krwiotwórczych, które nadal jest
jedyną metodą zdolną wyleczyć te choroby. Problemem tej metody jest
ryzyko śmierci chorego w wyniku samego zabiegu. Jest ono najmniejsze u
chorych, którzy tylko krótko otrzymywali inne leczenie, ale z kolei, ci
chorzy są najmniej chętni do poddawania się tym zabiegom. Jednakże tam,
gdzie choroba rozwija się szybciej i jest oporna na wspomniane leki
należy dążyć do, jak najszybszego przeszczepienia.
Tagi: bialaczka, bialaczka objawy, bialaczka limfatyczna, bialaczka limfoblastyczna, przewlekla bialaczka limfatyczna, bialaczka u dzieci, bialaczki, ostra bialaczka, bialaczka wlochatokomorkowa, bialaczka forum, leczenie bialaczki, bialaczka leczenie, bialaczka monocytowa, bialaczka przyczyny, bialaczka wikipedia, bialaczka limfocytowa, bialaczka mieloblastyczna, bialaczka promielocytowa, choroba bialaczka, co to jest bialaczka, bialaczka dieta, bialaczka dzieci, bialaczka u niemowlat, ostre bialaczki, www bialaczka, bialaczka a ciaza, bialaczka limfocytarna, bialaczka starcza, anemia bialaczka, bialaczka leczenie, bialaczka u doroslych, bialaczka badania, bialaczka dziecko, bialaczka eozynofilowa, bialaczka krwi, bialaczka limfatyczna leczenie, bialaczka mielomonocytowa, bialaczka prolimfocytowa, bialaczka rodzaje, bialaczka rozpoznanie, co to jest bialaczka, nawrot bialaczki
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.