BEZRUCH

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEZRUCH

częsty objaw chorób psychicznych, charakterystyczny dla zespołu depresyjnego. Spowolnienie ruchowe w depresji pogłębia się stopniowo (ruchy chorych stają się powolne, ociężałe, sprawiają wrażenie wykonywanych z dużym wysiłkiem), aż do wystąpienia bezruchu (osłupienie depresyjne). Nagłe zahamowanie ruchowe pojawia się w osłupieniu katatonicznym (objaw nie-których postaci schizofrenii), a całkowity bezruch trwać może miesiącami. Napięcie mięśni jest wtedy wzmożone, a chory przybiera czasami wymuszone, niewygodne pozycje (np. leży utrzymując głowę nad poduszką - objaw poduszki powietrznej). Osłupienie katatoniczne często ustępuje z godziny na godzinę, czasami objawia się to gwałtowną ucieczką z objawami strachu, agresji, próbami samobójczymi. B. bywa też reakcją niektórych ludzi na sytuacje stresowe. Pojawia się w sytuacjach ekstremalnych jak: powódź, pożar, wypadek ze stratami masowymi, wojna. U podłoża takiej reakcji leży silna emocja: strach, rozpacz, poczucie śmiertelnego zagrożenia. B. odpowiada wtedy krótkotrwałemu osłupieniu zwierząt (odruch zamierania),którym grozi śmierć.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.