BEZPROGOWA HIPOTEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEZPROGOWA HIPOTEZA

dotyczy niekorzystnego wpływu promieniowania jonizującego na organizm żywy. Zgodnie z nią nie istnieje żaden próg natężenia promieniowania, poniżej którego jest ono bezpieczne, tzn. że każda jego dawka ma działanie uszkadzające, prowadzące do zaburzeń funkcjonowania informacji genetycznej i nowotworów złośliwych. Wiele badań przeczy jednak tak jedno-znacznej opinii (hormoeza radiacyjna).


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.