BEZMOCZ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEZMOCZ

anuria; stan, w którym wydzielanie moczu spada poniżej 100 ml/dobę i jest wynikiem niewydolności nerek o różnej przyczynie. Oceny ilości wydzielanego przez nerki moczu można dokonać jedynie po założeniu cewnika przez cewkę moczową do pęcherza moczowego (np. cewnik Foley'a). W diagnozowaniu przyczyny B. należy zawsze wykluczyć mechaniczne przeszkody w odpływie moczu takie jak obecność ciał obcych w drogach moczowych (kamienie moczowodowe lub pęcherzowe, przedmioty wprowadzone z zewnątrz np. zatkany cewnik pęcherzowy).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.