BEZMLECZNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEZMLECZNOŚĆ

brak lub niedobór wydzielania mleka. Może występować po nie-prawidłowym przebiegu ciąży i połogu, w przypadku nieprawidłowego odżywiania się położnicy lub też niecałkowitym opróżnianiem gruczołu sutkowego podczas karmienia. Wielkość piersi nie ma wpływu na ilość wytwarzanego mleka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.