BEZBAKTERYJNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BEZBAKTERYJNOŚĆ

abakterioza; brak bakterii - może być stanem naturalnym jak np. w organizmie płodu, czy niektórych płynach ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, krew), może jednak być wynikiem działania antybiotyków na miejsca naturalnie zasiedlone przez bakterie (np. jelito grube) i wtedy jest niekorzystnym zaburzeniem równowagi wewnętrznej organizmu. Może wtórnie sprzyjać kolonizacji wyjałowionych miejsc szczepami bakterii niekorzystnie oddziałujących na organizm lub wręcz chorobotwórczych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.