BETHESDA SYSTEM DIAGNOSTYKI CYTOLOGICZNEJ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BETHESDA SYSTEM DIAGNOSTYKI CYTOLOGICZNEJ

opis zmian mikroskopowych komórek szyjki macicy i pochwy pobranych drogą wymazu podczas badania ginekologicznego. Obejmuje 6 grup, od pierwszej, w której oglądany obraz jest prawidłowy, poprzez różne stadia pośrednie (zmiany zapalne, infekcje, procesy naprawcze i dysplazje) do raka gruczołowego i płasko nabłonkowego (grupa 4,5,6). Ten dokładny i jednolity w skali światowej system, a jednocześnie prosty w zastosowaniu dla fachowców, umożliwia wybór najskuteczniejszej terapii stwierdzonych zmian. Wczesne wykrycie niebezpiecznych, zagrażających rakiem zmian w szyjce macicy umożliwia ich pełne wyleczenie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.