BETATRON

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BETATRON

kołowy (cykliczny) akcelerator, przyspieszający elektrony do ogromnych energii, wykorzystujący zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Składa się z elektromagnesu zasilanego prądem zmiennym oraz umieszczonej między jego nabiegunnikami komory próżniowej będącej źródłem elektronów. Przyśpieszenie elektronów zależne jest od częstości zmian pola magnetycznego. Wykorzystywany jest w fizyce jądrowej głównie do badań cząstek elementarnych oraz w medycynie do radioterapii nowotworów złośliwych.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.