BETAINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BETAINA

pochodna aminokwasów o 3 grupach metylowych przy atomie azotu grupy aminowej. Bierze udział w metabolizmie roślin (głównie motylkowych) i rzadziej zwierząt (np. karnityna).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.