BETA-KATEINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BETA-KATEINA

enzym białkowy, za którego syntezę odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach niektórych nowotworów. Jego rola nie jest dokładnie poznana. W doświadczeniach na zwierzętach (myszy) udowodniono wpływ B. na rozwój kory mózgowej. Proces ten prawdopodobnie odbywa się dzięki przedłużeniu procesu dzielenia się komórek nerwowych w okresie płodowym, kiedy to kształtuje się mózg. Wydłużenie okresu dzielenia się daje w efekcie więcej pokoleń każdej z komórek prekursorowych komórek nerwowych, czyli większą liczbę neuronów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.