BENZODIAZEPINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BENZODIAZEPINY

leki psychotropowe
0 działaniu nasennym, przedwiekowym, uspokajającym, rozluźniającym mięśnie
i przeciwdrgawkowym. Dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. W zależności od rodzaju zaburzeń snu ustalonego przez lekarza stosuje się różne leki tej grupy, różniące się szybkością występowania działania nasennego, czasem działania. Ich stosowanie niesie ze sobą, podobnie jak stosowanie barbituranów, ryzyko tolerancji, uzależnienia, przyzwyczajenia i przedawkowania(zatrucia). Ryzyko takie zwiększa się przy długotrwałym stosowaniu leków z grupy B. stąd też najczęściej stosowane są one w krótkotrwałych kuracjach. Z uwagi na często występujące po zażyciu B. zaburzenia koncentracji należy wstrzymać się od kierowania pojazdami mechanicznymi czy też obsługi niebezpiecznych maszyn. Szczególną ostrożność muszą zachować też osoby z niewydolnością oddechową. W przypadku przedawkowania pojawiają się objawy podobne jak w upojeniu alkoholowym (niezborność ruchowa, senność, zaburzenia mowy). W większych dawkach pojawiają się niebezpieczne dla życia zaburzenia oddychania. B. mogą wywoływać depresję, a zażyte wraz z alkoholem potęgują tendencje samobójcze. Leczenie zatruć jest wyłącznie objawowe. Przedawkowanie B. zdarza się najczęściej u alkoholików próbujących łagodzić objawy abstynencji oraz u narkomanów. Po długotrwałym leczeniu B. i próbie ich nagłego odstawienia pojawiają się objawy abstynencji, stąd po ponad miesięcznym ich stosowaniu, należy stopniowo zmniejszać dawkę o 10% dziennie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.