BENZEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BENZEN

(C6H6); najprostszy węglowodór aromatyczny. Jest bezbarwną, łatwopalna cieczą, która znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik organiczny. Jest związkiem silnie trującym. Objawami zatrucia są zawroty głowy, osłabienie, euforia, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, niedowłady, drgawki. W przypadku długotrwałej ekspozycji na benzen dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego, niedokrwistości aplastycznej (uszkodzenie szpiku kostnego - pusty szpik), a niekiedy białaczki. Leczenie zatruć jest objawowe, choć we wczesnym okresie pozytywne efekty może dać płukanie żołądka i oddychanie tlenem.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.