BENTONIT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BENTONIT

osadowa skała ilasta, wykazuje znaczne zdolności absorpcyjne. Powstaje w wyniku przeobrażeń szkliwa zawartego w popiołach i tufach wulkanicznych. Pęczniejąc po wchłonięciu wody tworzy żele. Stosowana jako środek czyszczący i odbarwiający. W medycynie używana jest jako nośnik dla antygenów białkowych, podłoże maściowe typu hydrożel, stabilizator zawiesin i substancja wypełniająca dla tabletek.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.