BENTALLA ZABIEG

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


BENTALLA ZABIEG

operacja stosowana u chorych z tętniakiem części początkowej (wstępującej) aorty skojarzonym z niedomykalnością zastawki aortalnej (cofanie się krwi do lewej komory serca). Polega ona na wycięciu zmienionego odcinka tętnicy oraz odcięciu od niego tętnic wieńcowych (unaczynienie serca), a następnie wszyciu w powstały ubytek wszczepu syntetycznego lub pobranego ze zwłok (przeszczep homologiczny) z zastawką, a następnie wszyciu w przeszczep tętnic wieńcowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.